Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Enhetstestning och testdriven design Presentation

// Björn Beskow

Presentation från Callista Developer's Conference 2003

Behovet av automatiserad testning ställs på sin spets i ett iterativt projekt med täta leveranser. Enhetstester är en form av test som lämpar sig väl för automatisering, och som kan skrivas och utföras tidigt i ett projekt (t.o.m innan det finns något att testa). I detta föredrag beskriver Björn principer, ramverk och best practices för enhetstestning, och dess (ibland oväntade) konsekvenser för design.

Ladda ner presentation

Kommentarer