Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Spring WebFlow RC1 släppt

// Björn Beskow

Spring WebFlow är en teknologi som syftar till att radikalt förenkla utveckling av komplexa web-applikationer. Genom att explicit representera flöden i form av tillståndsdiagram, höjer man abstraktionsgraden väsentligt. Utvecklare kan bortse från lågnivå-detaljer som enskilda action-klasser och request-URLer och istället arbeta direkt med de olika stegen i ett användarscenario.

Nu har Spring Web Flow Release Candidate1 släppts, med utlovad stabilitet och kvalitet för skarp drift. Spring WebFlow och liknande teknologier (bl. a. Beehive NetUI och Struts Shale) kommer att förändra vår syn på web-utveckling i grunden.

Kommentarer