Backend

Arkitektur och utveckling

Framtidens utvecklingsmiljöer och språk ger snabbare utveckling och minskat footprint.

Callista erbjuder Backend

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med backend i teknikens framkant. Backendutveckling har en central del inom mjukvaruutveckling och vi behärskar alla ingående delar.

Vi står ofta inför tekniska utmaningar som vi måste hantera för att skapa robusta, skalbara och säkra lösningar. Helhetstänket är vårt signum, DevOps känns naturligt och ett nära samarbete med frontendspecialister är självklart. Vi skapar möjligheter med ny teknologi.

Teknologier

Vi har erfarenhet och kompetens inom bland annat följande teknologier

Java, Spring Boot, Go, Kotlin, Scala, Rust, Kafka, SQL och NoSQL, moln- och containerteknologier.

Vad vi gör

Här är några områden som vi för närvarande hjälper kunder med.

  • Arbeta som lead developer i utvecklingsteam
  • Leverera agila utvecklingsteam
  • Bidra med specialkompetens inom utvecklingsspråk/teknik
  • Framtagning av referensarkitektur
  • Utveckling av API-lösningar
  • Event-driven design
  • Datahantering

Exempel på uppdrag