Välkommen till Callista

Med kunskap och engagemang som bas hjälper vi våra kunder att utveckla sin IT-verksamhet med kraften från nya tekniker och metoder.

Blogg

Dynamic Multi Tenancy with Spring Boot, Hibernate and Liquibase Part 2: Outlining an Implementation Strategy for Multi Tenant Data Access

// Björn Beskow

In this part, we will outline an implementation strategy to encapsulate a Multi Tenant Data Access mechanism as a transparent, isolated Cross Cutting Concern with little or no impact on the application code. We will also introduce the notion of Database Schema Migration and explain why it is a critical part of a Multi Tenancy mechanism.

Event

Erbjudanden

Callista erbjuder Frontend

Frontend

Mobilappar och smarta webbklienter i en heltäckande arkitektur

Uppdrag

Jobba hos oss

Medarbetare