Välkommen till Callista

Med kunskap och engagemang som bas hjälper vi våra kunder att utveckla sin IT-verksamhet med kraften från nya tekniker och metoder.

Blogg

What you can learn from reading the 2nd edition of my book "Microservices with Spring Boot and Spring Cloud", part 1

// Magnus Larsson

This is the first of three blog posts where I will explain what you can learn from each chapter in the second edition of my book Microservices with Spring Boot and Spring Cloud. This blog post will go through the first part that focuses on using Spring Boot and other Spring projects to build microservices.

Event

Erbjudanden

Callista erbjuder Frontend

Frontend

Mobilappar och smarta webbklienter i en heltäckande arkitektur

Uppdrag

Jobba hos oss

Medarbetare