Om oss

Att utveckla och utvecklas är det roligaste vi vet.

Callista

Vi är nyfikna och kompetensdrivna konsulter som vill göra skillnad. Vi tar gärna ledande roller i spännande och strategiskt viktiga projekt, där vi hjälper kunder att utveckla lösningar i teknikens framkant.

Vi arbetar med arkitektur (inom mjukvara, information, lösning och enterprise) samt med backend- och frontendsutveckling. Vi bevakar kontinuerligt nya kompetensområden inom systemutveckling och väljer teknologier och metoder som gör praktisk nytta hos våra kunder.

Vår kunskap är både bred och djup, vilket innebär att de flesta av våra arkitekter även kodar och att våra utvecklare har intresse för arkitektur. Vi har erfarenhet av ledande molnplattformar, containerteknologier och containerorkestrerare. Med denna samlade kunskap vet vi vad som krävs för att lyckas med molnteknik och microservices.

Vi tycker om att dela med oss av våra kunskaper till kunder och kollegor i branschen via våra uppdrag, meetups, bloggar och konferenser.

Vi finns i Göteborg och Stockholm, har varit verksamma sedan 2000 och ägs till 100% av oss själva

Läs om våra uppdrag

Värderingar

Kompetens

Vi drivs av nyfikenhet och en strävan att ständigt utveckla vår kompetens. Hos oss får varje individ möjlighet att utvecklas till en auktoritet inom sina intresseområden. Kompetensutveckling är ett ständigt pågående arbete, där vi varje år gör betydande investeringar i tid och pengar.

Engagemang

Vi har ett passionerat intresse för arkitektur och mjukvara, och brinner för att skapa resultat och nytta hos våra kunder. Vi delar med oss av intressanta upptäckter via bloggar eller andra kanaler, och deltar gärna i externa sammanhang som nätverk, konferenser och open-source projekt.

Delaktighet

Alla medarbetare är med och påverkar företagets framtida utveckling, och beslut fattas i demokratisk anda. Vi värnar om största möjliga öppenhet i interna processer och ledningens arbete.

Teamwork

Vi hjälper varandra lösa problem både inom företaget och i kunduppdrag. Genom samarbete utvecklar vi vår kompetens och skapar resultat på bästa sätt. Varje enskild konsult har företagets samlade kompetens i ryggen i utförandet av sitt uppdrag.

Stabilitet

Vi strävar efter arkitekturella och tekniska lösningar som hållbara på längre sikt. Vårt arbete genomsyras av integritet och ärlighet, och vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Vår tillväxt sker med eftertanke och med fokus på kvalitet.

Medarbetare

Våra konsulter i Göteborg och Stockholm kombinerar hög teknisk kompetens med förmåga att förstå kunders behov och önskemål. Vill du bli en av oss?

Samarbeten

Miljöpolicy

Ett resurseffektivt arbetssätt är en naturlig del i den dagliga verksamheten. I vårt miljöarbete ingår att ständigt arbeta med förbättringar, bl.a. inom resande, tjänstebilar, inköp och möteshantering. Mer information om vår miljöpolicy hittar du här

GDPR

Kontakt