Callista Enterprise

Callista Enterprise arbetar i spännande och strategiskt viktiga projekt där vi hjälper kunder att utveckla lösningar i teknikens framkant som får stor effekt i verksamheten. Vi är sveriges ledande leverantör av konsulttjänster inom tillämpad IT-arkitektur samt agil och öppen systemutveckling. Vi har varit verksamma sedan 1997 och ägs till 100% av oss själva.

Värderingar

Kompetens

Vi drivs av nyfikenhet och en strävan att ständigt utveckla vår kompetens. Hos oss får varje individ möjlighet att utvecklas till en auktoritet inom sina intresseområden. Kompetensutveckling är ett ständigt pågående arbete, där vi varje år gör betydande investeringar i tid och pengar.

Engagemang

Vi har ett passionerat intresse för arkitektur och mjukvara, och brinner för att skapa resultat och nytta hos våra kunder. Vi delar med oss av intressanta upptäckter via bloggar eller andra kanaler, och deltar gärna i externa sammanhang som nätverk, konferenser och open-source projekt.

Delaktighet

Alla medarbetare är med och påverkar företagets framtida utveckling, och beslut fattas i demokratisk anda. Vi värnar om största möjliga öppenhet i interna processer och ledningens arbete.

Teamwork

Vi hjälper varandra lösa problem både inom företaget och i kunduppdrag. Genom samarbete utvecklar vi vår kompetens och skapar resultat på bästa sätt. Varje enskild konsult har företagets samlade kompetens i ryggen i utförandet av sitt uppdrag.

Stabilitet

Vi strävar efter arkitekturella och tekniska lösningar som hållbara på längre sikt. Vårt arbete genomsyras av integritet och ärlighet, och vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder.. Vår tillväxt sker med eftertanke och med fokus på kvalitet.

Medarbetare

Våra konsulter i Göteborg och Stockholm kombinerar hög teknisk kompetens med förmåga att förstå kunders behov och önskemål. Vill du bli en av oss?

Kontakt