Cloud & Microservices

Stora fördelar med små tjänster i molnet

Många brottas med monolitiska applikationer och föråldrade driftsmiljöer som medför långa ledtider, är svåra att skala upp och som är känsliga för störningar. Molnteknik, containerteknik och microservices kan ge stora fördelar - men också nya utmaningar. Vi har erfarenhet och kompetens som hjälper dig framåt snabbare.

Callista erbjuder Cloud & Microservices

Molnteknik, containerteknik och microservices ger tillsammans en stor mängd fördelar och är tveklöst viktiga komponenter i framtidens arkitektur för applikationer. Rätt använda kan man korta ledtiderna, få bättre skalbarhet och högre driftssäkerhet - allt till en väsentligt lägre kostnad än med motsvarande traditionella driftsalternativ.

Men hur går man tillväga för att omforma sitt nuvarande IT-landskap? Ska man lägga driften i molnet eller i en egen driftsmiljö - eller kanske en kombination? Och hur tar man sig an de utmaningar och fallgropar som är förknippade med en sådan transformation?

Vi finns här för att hjälpa dig genom hela resan. Vi har erfarenhet av flertalet av de ledande molnplattformarna, containerteknologierna och containerorkestrerarna. Med denna samlade kunskap vet vi vad som krävs för att lyckas med molnteknik och microservices.

Teknologier

Vi har erfarenhet och kompetens på bland annat följande teknologier

Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Kubernetes, OpenShift, Docker, Spring Cloud, Netflix OSS, AWS Lambda, OpenAPI Initiative, OpenID Connect

Vad vi gör

Här är några områden som vi för närvarande hjälper kunder med.

  • Strategi, arkitektur och roadmap - framtagning av övergripande strategi och målarkitektur, val av teknologier, migreringsstrategi och roadmap för införande

  • API-arkitektur & API-design - utformning av säkra och skalbara API:er inklusive hantering av versioner och API-åtkomst

  • Säkerhetsrelaterade frågeställningar – hantering av autentisering och auktorisation, GDPR-anpassning samt val av IdP och teknikstack

  • IoT-lösningar baserade på molnteknik – lösningar som hanterar många anslutna enheter och stora datavolymer med respons i realtid

  • Utbildning, rådgivning och coaching inom molnteknik, containerteknik och microservices

  • Etablering av molnplattform - ta fram en komplett driftmiljö att köra i, inklusive containerinfrastruktur, containerorkestrering, övervakning, loggning, konfigurering etc.

  • Deployment pipeline - en heltäckande kedja från incheckad kod till skarp drift

  • Pilotprojekt - hjälp att utveckla de första tjänsterna som körs i molnmiljö

  • Implementation - team med arkitekter och lead developers som utvecklar och driftsätter allt från komponenter till kompletta lösningar