MIKROTJÄNSTER BORTOM ”HELLO WORLD”

Workshop – Så får ni överblick över era mikrotjänster i molnet.

I workshopen går vi stegvis igenom de vanligaste arbetsmomenten för utveckling, driftsättning och övervakning av samverkande mikrotjänster. Alla övningar består av färdiga instruktioner på kommandon som skall köras och hur web-sidor skall användas. Störst fokus läggs på övning 3.

Denna workshop består av följande delmoment:

  • Inledande presentation
  • Översikt av workshopen
  • Övning 1: Bygg och kör jUnit baserade enhets- och integrations-tester
  • Övning 2: Testa mikrotjänstlandskap med Docker Compose
  • Övning 3: Testa Kubernetes lokalt och i molnet
  • I denna övning bekantar vi oss även med andra verktyg för övervakning och hantering av mikrotjänster så som; Istio (en service mesh), Prometheus och Grafana (övervakning och larm av resursutnyttjande) samt Elasticsearch, Fluentd och Kibana (log-insamlig och analys).

Efter denna workshopen har ni lärt er följande

Hur ni kan hantera utmaningar med utveckling, driftsättning och övervakning av samverkande mikrotjänster i en uppskalad användning.

Förkunskaper

Grundläggande förståelse av Docker och Kubernetes samt viss vana av att arbeta via ett terminalfönster.

Målgrupp

Utvecklare och arkitekter som vill lära sig mer om mikrotjänster, containerteknik och hur man utvecklar, testar, driftsätter samt övervakar.

Längd

Halv till heldag - beroende av deltagarnas förkunskaper. Workshopen kan med fördel kompletteras med någon timmes introduktion, t.ex. till verktyg som deltagarna inte är bekanta med samt uppföljning av workshopen efter någon vecka.

Om föreläsaren

Magnus Larsson är specialist på systemarkitektur med ett brinnande intresse för att göra nya teknologier och metoder användbara i praktiska tillämpningar. På senare år har han alltmer fokuserat på arkitektur för storskaliga och feltoleranta distribuerade system baserade på microservices. Han har givit ut en bok (i två upplagor) i ämnet. Workshopen är baserad på andra utgåvan av boken.

Magnus är en mycket uppskattad talare som ofta framträder på seminarier och konferenser som t.ex. Cadec, Jfokus, hos Dataföreningen och jDays.