Microservices med Callista på Jfokus

2017-02-06 - 2017-02-08

Microservices med Callista på Jfokus

Callista presenterar microservice-arkitektur på Jfokus

Microservices-arkitektur pekar ut en vägen från tröga monoliter till en arkitektur för kortare ledtider, högre skalbarhet och ökad felltolerans. Möjligheterna är många, men det finns också utmaningar och fallgropar som måste beaktas.

På Jfokus kommer Magnus Larsson - Callista främsta expert inom området - tillsammans med Jesper Holmberg och Johan Kindgren att hålla i två programpunkter som belyser hur man lyckas med microservice-arkitektur i praktiken.

Workshop - utveckla microservices med Spring Cloud, Netflix OSS och Docker

I denna hands-on workshop får du själv bygga ett antal samverkande microservices från gunden med hjälp av Spring Boot, Spring Cloud, Netflix OSS och Docker.

Här hittar du mer information om workshoppen.

Quickie - erfarenheter av discovery services i ett microservice-landskap

En av de viktigaste komponenterna i ett microservice landskap är en service discovery-tjänst. Under de senaste åren har ett antal alternativ för service discovery utvecklats, särskilt när det gäller containerbaserade lösningar. I detta föredrag delar Magnus Larsson med sig av praktiska erfarenheter av alternativa discovery-tjänster i Netflix OSS, Docker Swarm, Amazon ECS och Google Kubernetes

Här hittar du mer information om föredraget.