Microservices på Spring I/O i Barcelona

2017-05-18 - 2017-05-19

Microservices på Spring I/O i Barcelona

Callista presenterar Microservice-arkitektur på Europas ledande Spring-konferens

Microservices-arkitektur pekar ut en vägen från tröga monoliter till en arkitektur för kortare ledtider, högre skalbarhet och ökad felltolerans. Möjligheterna är många, men det finns också utmaningar och fallgropar som måste beaktas.

Intresset för Microservice-arktietkur bara ökar, och nu kommer Callista berätta om hur man lyckas med microservices för en internationell publik vid Spring I/O i Barcelona, 18-19 maj 2017.

Mer information om konferensen finns här.