Föredrag om Kotlin på JavaZone 2017

2017-09-13 - 2017-09-14

Föredrag om Kotlin på JavaZone 2017

Lär dig hur man skapar kraftfulla och eleganta lösningar med hjälp av Kotlin på JVM:en

Kotlin är ett relativt nytt, statiskt typat språk för JVM:en. Genom sin enkelehet, elegeans och ett allt bättre stöd i olika öppen källods-ramverk har Kotlin på kort tid fått en stor spridning inom Java-världen.

I detta föredrag berättar Jesper Holmberg från Callista vilka fördelar Kotlin kan ge, och visar hur man kan använda Kotlin i sina projekt i praktiken.

Föredraget hålls på konferensen JavaZone 2017, 13-14 september 2017 i Oslo.