Möt Callista på Vitalis

2015-04-22 - 2015-04-24

Möt Callista på Vitalis

Callista medverkar på Vitalis 2015 - Sveriges största konferens och utställning för IT inom hälsa, vård och omsorg. Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg 22 - 24 april 2015.

  • Oskar Thunman kommer att prata med rubriken “Från medelandeutväxling till semantisk interoperabilitet” på torsdag kl 9.00 där han inleder teknikspåret.
  • Vi kommer att ha vår traditionella AfterVitalis på något trevligt vattenhål på onsdag kväll den 22:e

Mer information om Vitalis

Presentationer

Callista medarbetare Oskar Thunman

Från medelandeutväxling till semantisk interoperabilitet

Oskar Thunman

Vad är sematisk interoperabilitet och hur uppnår vi det i utbytet av information? Att tillhandahålla rätt information vid rätt tillfälle är ledstjärnan för arbetet med så väl vårdens informationssystem som vid utformning av regionala och nationella tjänster men hur gör man i praktiken. Föredraget ger en historisk överflygning av informatikerns verktyg för att uppnå interoperabilitet, från tidiga ansatser med standarder som EDIFACT, DICOM och HL7 v2.x via tjänsteorienterade lösningar baserade på EN13606 och HL7 v3/CDA till dagens hetaste tekniker så som REST och den semantiska webbens återkomst?! Oskar thunman är medicinsk informatiker och informatonsarkitekt med erfarenhet av såväl regionala, nationella som internationella projekt för informationsutbyte i vården.

Ladda ner presentation