Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter.

Callista Enterprise behandling av personuppgifter i prenumerantregistret sker enligt GDPR och nedanstående.

Varför?

Callista Enterprise behandlar personuppgifter för att kunna skicka inbjudningar till event som cadec och frukostseminarium.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, arbetsgivare och telefonnummer.

På vilken rättslig grund?

Callista Enterprise rättsliga grund för behandlingarna är samtycke.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna lagras så länge prenumerationen pågår.

Registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter Callista Enterprise behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av sina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.

Klagomål avseende Callista Enterprise behandling av personuppgifter kan göras till Callista Enterprise eller Datainspektionen.

Kontakt och dataskyddsombud

Callista Enterprise är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs i dessa avseenden. Kontaktuppgifter är 0733-51 91 71.

Mer information om General Data Protection Regulation (GDPR)