Personuppgifter

Callistas behandling av personuppgifter sker enligt GDPR

Personuppgifter i prenumerantregister

Varför?

Callista behandlar personuppgifter för att kunna skicka inbjudningar till event som cadec och frukostseminarium.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, arbetsgivare och telefonnummer.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna lagras så länge prenumerationen pågår.

Personuppgifter vid rekrytering

Varför?

Om man vill arbeta på Callista finns möjlighet att själv skicka in en intresseanmälan via vår hemsida. Vi lagrar och bearbetar dessa personuppgifter för att kunna bedriva rekrytering.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, länk till LinkedIn-profil och telefonnummer.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna lagras så länge som rekryteringsprocessen pågår.

På vilken rättslig grund?

Callistas rättsliga grund för behandlingarna är samtycke.

Registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter Callista behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av sina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.

Klagomål avseende Callistas behandling av personuppgifter kan göras till Callista eller Datainspektionen.

Kontakt och dataskyddsombud

Callista är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs i dessa avseenden.

Kontaktuppgifter är 0733-51 91 71.

Mer information om General Data Protection Regulation (GDPR)