Vi söker konsulter till våra befintliga kunder

Aktuella uppdrag just nu!

Teknisk arkitekt och utvecklare API/backend/cloud – Stockholm, Göteborg eller Remote

Om uppdraget

Här får du vara med på en spännande resa mot en modern arkitektur baserad på microservices och molntjänster.

Kunden är en ledande aktör inom sitt marknadssegment och ska genomföra en modernisering av sin egenutvecklade e-handelsplattform. Det handlar om att bryta isär den befintliga monolitiska arkitekturen och separera frontend och backend samt möjliggöra nyutveckling av frontend med ny teknologi.

Uppdraget innebär att designa och utveckla ett API-lager, inkl. API-gateway, som ligger ovanpå befintlig backend-monolit. API:erna ska användas av en nyutvecklad frontend (Vue) men även av andra intressenter. API:erna realiseras med REST/GraphQL. I en senare fas kommer man även att arbeta med att dela upp monoliten i delar (mikrotjänster) för att förbättra bl.a. skalbarheten. Befintlig lösning bygger på LAMP-stacken (PHP). För API-lagret planerar man att använda Node.js med JavaScript alt. TypeScript och lösningen kommer att driftas i molnmiljö (AWS).

Kompetenskrav

 • API-design
 • API-gateways
 • Node.js
 • vJavaScript/TypeScript
 • REST
 • GraphQL
 • Molntjänster

Önskad kompetens

 • Kännedom om PHP
 • Microservices

Arbetsform

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med kundens team som idag arbetar med befintlig backend och frontend. Kunden finns i Stockholm men det går bra att arbeta på distans.

Önskat startdatum

2022-05-02

Önskat slutdatum

2023-05-01 med option på förlängning.

Omfattning

50 - 100 %Frontend - React - Stockholm eller Göteborg

Kort beskrivning av arbetsuppgifter

Kunden återfinns inom den privata sektorn och de bygger konkurrenskraftiga system med hjälp av en tjänste-/mikrotjänst baserad arkitektur som driftas i molnet (Azure)

Du kommer att ingå i ett väl fungerande självorganiserande agilt team med Callistakollegor vid din sida. Ditt fokus kommer främst vara frontendutveckling. Vårt team jobbar mot tydliga deadlines och är involverade från tidig analys till slutlig lösning.

Kompetenskrav

Vi söker efter en självgående teamspelare som kan förstärka teamet ytterligare. Arbetet medför många internationellt kontakter, så att kunna utrycka sig på engelska är ett krav.

Du ska ha erfarenhet av:

 • Typescript
 • React
 • Redux
 • HTML/CSS/SCSS
 • JSON
 • Azure
 • Azure DevOps
 • Docker
 • Kubernetes

Arbetsform

Ingå i ett team som varvar arbetet på distans med jobb från Callistas kontor i Stockholm.

Önskat startdatum

22-05-01

Önskat slutdatum

22-12-31 (med option om förlängning)

Omfattning (% av heltid)

100%
________________


Låter det intressant?

Vi välkomnar även underkonsulter

Stockholm: Kontakta Katarina Askdal, +46 70 429 37 12 / Göteborg: Kontakta Anders Forssell, +46 733 51 91 71 eller skicka en intresseanmälan till nyttjobb@callistaenterprise.se.