Bjorn Gylling om "whycallista"

Bjorn Gylling

Framförallt var det möjligheterna att utvecklas och arbeta med spännande och utmanande uppdrag som gjorde att jag blev intresserad av Callista. Goda möjligheter till kompetensutveckling och tillfällen för kunskapsutbyten ser jag också som väldigt värdefullt. Just intresset av att utvecklas och lära sig är något som genomsyrar Callista vilket gör företaget till en mycket trevlig arbetsgivare.