Erik Englund om "whycallista"

Erik Englund

För mig var det en kombination av ett professionellt intryck uppbackat av gedigen kompetens samt synen på kompetensutveckling och kunskapsdelning. På Callista har jag mycket att säga till om när det kommer till uppdrag och vilka tekniker jag fördjupar mig inom. Detta tillsammans med en trevlig och sund stämning bland kollegorna gör att jag trivs väldigt bra.