Ola Deibitsch om "whycallista"

Ola Deibitsch

När jag började fundera på att söka mig till Göteborg så fick jag via kontakter kännedom om Callista; ett konsultbolag som enligt utsago var både utmärkande avseende den samlade kompetensen såsom sitt tydliga fokus på att hålla sig vid teknikens framkant. Kombinationen gjorde valet enkelt och flytten var ett faktum…