Stephen White om "whycallista"

Stephen White

Det är svårt att hitta ett företag som medvetet uppmuntrar nyfikenhet, kunskap och inspiration - som behövs för morgondagens teknik. Callista är så mycket mer än ett bolag med en massa smarta medarbetare. Callista är en smältdegel av idéer, teknisk visdom och spetskompetens som aktivt har hjälpt mig och mina kollegor att växa och lyckas.