Miljöpolicy

Ett resurseffektivt arbetssätt är en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Vårt miljöarbete

I vårt miljöarbete ingår att ständigt arbeta med förbättringar, bl.a. inom resande, tjänstebilar, inköp och möteshantering.

Konsulten och bilen

Konsultföretag som Callista har resandet mellan hem och kunder som en naturlig del i arbetet. Vi eftersträvar inköp av miljöklassade tjänstebilar. Men den miljövänligaste milen är förstås den som inte har behövt köras. Varje medarbetare förses därför med en fullgod hemarbetsplats. Om man ändå behöver ta sig in till kontoret, är det viktigt att det är beläget med goda förbindelser m.a.p. kollektivtrafik. Eftersom våra kunder är utspridda i regionen och våra uppdrag ofta är förknippade med möten och mentorskap, kan vi inte undvika att det ändå blir en hel del bilåkande i tjänsten.

Konsulten och flyget

Vi har ett gemensamt intresse med våra kunder utanför regionen att prioritera tåg före flyg. Med en bärbar dator och internetanslutning är restiden med tåg att betrakta som fullvärdig arbetstid och kan därmed förläggas så att den inte blir obekväm för konsultens privatliv. Även med en medveten preferens för tåget som transportmedel, kan inte flyg helt undvikas. Mötestider kan inte alltid anpassas till tågets avgångstider. Ibland reser vi till utbildningar och konferenser som bara nås med flyg.

Vårt miljölöfte - klimatkompenserat resande

Trots vår strävan att resa miljövänligt går det inte att helt undvika visst bilåkande och en och annan flygresa. Vi har valt att klimatkompensera alla bil- och flygresor fullt ut genom att köpa utsläppsrätter motsvarande dessa resor vid slutet av varje verksamhetsår.