Callista Enterprise medarbetare         Albert Örwall Callista Enterprise medarbetare Anders Asplund Callista Enterprise medarbetare Pär Wenåker

Play 2 Tutorial

// Albert Örwall • Anders AsplundPär Wenåker

Tutorial från Callista Developer's Conference 2014

Play Framework är ett ramverk för webbutvecklare skrivet av webbutvecklare med fokus på utvecklarupplevelsen. Målet är att ge samma enkelhet i webbutvecklingen som språk och ramverk som PHP och Ruby on Rails men på JVM:en. Play finns i två versioner där version 1 är skriven i Java men utan några kopplingar till den traditionella JavaEE platformen. Play 2, som denna tutorial kommer fokusera på, är skriven i Scala men erbjuder utveckling i både Java och Scala. Play 2 erbjuder även konstruktioner för att på ett enkelt sätt utveckla reaktiva applikationer och begrepp som asynkronitet, non-blocking och skalbarhet är hårt integrerade i ramverket.

I denna tutorial ger vi en introduktion till Play 2 och vi kommer att använda Play tillsammans med Scala för att bygga en enkel webbapplikation.

Deltagare förväntas kunna Java och ha elementära kunskaper i Scala.

GitHub

Kommentarer