Blogg

Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.

Callista Enterprise medarbetare Erik Lupander

Go microservices, part 6 - health checks.

// Erik Lupander

As our microservices and the landscape they operate in grows more complex, it also becomes increasingly important for our services to provide a mechanism for Docker Swarm to know if they’re feeling healthy or not. Therefore, we’ll take a look at how to add health checks in this sixth part of the blog series.

Callista Enterprise medarbetare Patrik Gustavsson

Arkitekturblogg del 5: Arkitekturmönster

// Patrik Gustavsson

För många år sedan ställde en amerikansk forskare vid namn Mary Shaw en intressant frågeställning. Hur kommer det sig att en del projekt lyckas och andra misslyckas trots att förutsättningarna egentligen är likadana? Hon kom fram till att det inte är så lätt att se en gemensam faktor för de projekt som misslyckas. Men hon kunde tydligt urskilja ett antal saker som genomgående framträdde i lyckade projekt.

Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Creating a custom Gatling prococol for AWS Lambda

// Björn Beskow

Gatling is a powerful load-testing framework with excellent support for testing http-based applications out of the box (and from version 2.x also with limited support for JMS). While http is enough for many applications, we find a frequent need for using other protocols in addition to http. Gatling has a well designed extension mechanism, which allows you to write your own custom protocol handler to use in your Gatling scenarios. Unfortunately, this mechanism is poorly documented (the ‘seminal’ work refered to, GatlingProtocolBreakdown, is from version 1.x). To make things worse, the extension APIs have changed a lot between recent versions. While there are several third party protocol handlers listed in the documentation (extensions), all of them are out-of-date and don’t work with recent Gatling releases. When looking around, I found two excellent, more recent blog posts that both do a good job in describing the bits and pieces of a Gatling custom protocol (write-custom-protocol-for-gatling and load-testing-zeromq-with-gatling), but unfortunately they too are out-of-date with the 2.2.x versions.

Since I recently needed a custom protocol to load test a Serverless architecture based on AWS Lambda functions and Kinesis streams, I had to dig into the API changes to get things working. I ended up reading the source code for the latest version of both the http and jms protocols, in order to understand the APIs. It took me quite a while, so I might as well share my findings!

Callista Enterprise medarbetare Patrik Gustavsson

En överblick av bloggserien kring arkitektur

// Patrik Gustavsson

Målet med denna bloggserie kring arkitektur är att ge en allmän introduktion till vad arkitektur är och vad det innebär att arbeta praktiskt som arkitekt. Fokus är på mjukvaruarkitektur, men även andra typer av arkitektur kommer att belysas.

För att underlätta för er läsare att hitta rätt bland alla olika delar kommer här en sammanställning:

Callista Enterprise medarbetare Patrik Gustavsson

Arkitekturblogg del 2: De olika typerna av arkitektur

// Patrik Gustavsson

Det finns flera sorters arkitektur och det finns således även flera arkitektroller inom IT. Om jag med bloggen enbart hade haft syftet att sprida kunskap men inte förståelse hade jag här och nu börjat lista olika sorters arkitektur och olika arkitektroller. Men istället vill jag steg för steg beskriva och motivera varför de som används också är de som behövs. Vid sidan av det jag skriver själv kommer jag kontinuerligt under hela bloggserien även att tipsa om några favoriter på nätet där det går att ta reda på mer information. Kanske kan du som redan arbetar som arkitekt ha nytta av dessa för att introducera dina kollegor i ditt arbete.

Callista Enterprise medarbetare Patrik Gustavsson

Ny bloggserie om arkitektur

// Patrik Gustavsson

Välkommen till första delen av den här bloggserien om arkitektur. Allra först vill jag beskriva de mål som jag har med att skriva den här bloggen.

  • Ge en allmän introduktion till vad arkitektur är och vad det innebär att arbeta praktiskt som arkitekt. Främst inom mjukvaruarkitektur men även andra typer av arkitektur.
  • Visa på de trender som just nu är mest relevanta och intressanta.
  • Besvara de vanligaste frågeställningarna som ofta kommer upp i projekt.
  • Bloggen ska vara givande även för de som inte arbetar som arkitekter men har andra roller inom IT-relaterade projekt som exempelvis projektledare, kravanalytiker, testare och utvecklare.

Callista Enterprise medarbetare Magnus Larsson

Building Microservices, part 5. Upgrading to Spring Cloud 1.1 and Docker for Mac

// Magnus Larsson

This blog post is mainly about updating the underlying software used in our blog series on building microservices. Most important is the upgrade of Spring Cloud to the Brixton release (v1.1 SR3) and upgrading the Docker development environment to Docker For Mac v1.12. Spring Boot has also been upgraded to v1.3.6.

We will also throw in a Spring Cloud Config server for externalised configuration and Spring Cloud Sleuth for handling correlation ids but the details regarding the configuration server and correlation ids will be saved for later blog posts.

Callista Enterprise medarbetare Johan Kindgren

GOTO Stockholm

// Johan Kindgren

Årets tema för konferensen GOTO Stockholm var Cloud native applications, och de hade fått ihop en bra samling av talare från några av de mer kända bolagen inom området.