Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anders Forssell

Nytt ramavtal med eHälsomyndigheten

// Anders Forssell

Callista har tecknat ramavtal med eHälsomyndigheten avseende konsulttjänster inom IT-arkitektur. Avtalet ger myndigheten tillgång konsulter inom områdena verksamhetsarkitektur, lösningsarkitektur och mjukvaruarkitektur. I upphandlingen deltog totalt 16 företag, varav fyra blev utvalda att teckna avtal.

eHälsomyndigheten är en ny myndighet som bildades 2014. Myndigheten har till uppgift att samordna de nationella satsningarna på e-hälsa, och erbjuder nationella e-hälsotjänster till hela hälso- och sjukvården.

”Vi har de senaste åren gjort en kraftfull satsning på e-hälsoområdet, och ser det nya ramavtalet med eHälsomyndigheten som en viktig milstolpe i vårt arbete att genom nydanande IT-arkitektur kunna bidra till utvecklingen av smarta e-hälsotjänster som blir till verklig nytta för många människor.” säger Jan Västernäs, VD för Callista AB.

Callista arbetar i spännande och strategiskt viktiga projekt där vi hjälper kunder att utveckla lösningar i teknikens framkant som får stor effekt i verksamheten. Vi är sveriges ledande leverantör av konsulttjänster inom tillämpad IT-arkitektur samt agil och öppen systemutveckling. Genom erbjudandet Vårdens IT-arkitekter bidrar vi med expertkompetens till landsting, regioner och nationella aktörer som har ambitionen att utveckla framtidens e-hälsotjänster.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer