Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Oskar Thunman

Big data och prediktiv analys i sjukvården

// Oskar Thunman

Big data och prediktiv analys i Halmstad

Oskar Thunman från Callista deltog när Region Halland och Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School bjöd in till ett seminarium kring datadriven processutveckling i sjukvården.

Oskars rapport från dagen:

Region Halland och Harward Medical School har inlett ett samarbete kring tekniker för prediktiv analys och machine learning för att utveckla vårdens kvalitet och effektivitet. Seminariet bjöd på föredrag från forskare från Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School, Region Halland, Högskolan i Halmstad samt exempel på pilot projekt i regionen från Affecto och Findwise följt av utbrytnings-workshops in mindre grupper i syfte att identifiera fokusområden kring hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Det var första gången jag såg Findwise Kconnect-projekt, men det kändes väldigt intressant och väldigt aktuellt, inte minst utifrån det arbete som bedrivs nationellt kring kunskapsspridning och kunskapsstyrning i vården. Kortfattat syftar Kconnect till att vara en kontextstyrd sökmotor som indexerat, annoterat och länkat medicinska kunskapskällor och ontologier. Det kan liknas vid den semantiska web-teknik som Google tillämpar i sökresultatsidans högerkant (exempelsökning), fast istället med medicinska kunskapskällor så som riktlinjer och rekommendationer länkade via SnomedCT, MeSH och LOINC.

Sen har Halmstad gjort ett fantastiskt jobb kring en regional informationsplattform där vårdpersonal kan följa patientens väg genom vården och nu med hjälp av prediktiva analysverktyg som kommit in via samarbetet med Harward börjat kunna simulera hur olika åtgärder påverkar patientflöden (och på sikt även kostnader) i syfte att effektivisera vården. Det var riktigt roligt att se hur dessa analysverktygs dashboards kan bli underlag för diskussion kring effektivare vårdprocesser, och att även de som verkar ”på golvet” ser nyttan av att få data visualiserad och hypoteser prövade med hjälp av simuleringsverktyg.

Det spåret jag tog för eftermiddagens workshop var givande det med, med en förutsättningslös diskussion kring mjukare aspekter av processutveckling som landade i en samsyn kring behovet av förändringsledning och ökade kunskaper i informatik hos vårdanställda. Jag tar även med mig en insikt om vårdens behov av att ställa om till att bli lärande organisationer som kan hantera en snabbare omsättning av nya arbetssätt och nya verktyg.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer