Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anders Forssell

Alla vägar bär till PaaS

// Anders Forssell

Här på Gartners konferens - som hålls på Caesar’s Palace i Las Vegas - har vi fått lära oss att alla vägar bär till … PaaS (och inte till Rom som kanske hade passat in med tanke på lokaliteten).

Konferensen är Application Strategies & Solutions Summit som serverar de senaste trenderna inom arkitektur, systemutveckling och integration.

Första dagens presentationer gick igenom olika typer av molntjänster och försökte reda ut begreppen kring de olika erbjudanden som finns tillgängliga, alla namngivna “X as a Service”, förkortat “XaaS”

I korthet finns det följande typer.

  • IaaS - Infrastructure as a Service: tar hand om hårdvara alternativt virtuella maskiner, allt övrigt får man ta hand om själv
  • CasS - Container (management) as a Service - liknar IaaS, men med skillnaden att plattformen administrerar containrar (t.ex. Docker) och inte virtuella maskiner
  • PaaS - Platform as a Service - baseras på Iaas/CaaS och erbjuder dessutom ett antal standardiserade middleware-tjänster, exempelvis databas, köhantering, eventhantering etc. Plattformsleverantörerna erbjuder idag ett stort antal tjänster inom fler än 20 kategorier, och nya tjänster tillkommer i hög takt.
  • SaaS - Software as a Service - en färdig applikation som körs som en tjänst

Det finns även fler “XaaS” och varianter av ovanstående, t.ex. iPaaS (Integration Platform as a Service) och DaaS (Data as a Service).

Sviten med “XaaS” bildar ett spektrum, där man i ena änden (IaaS) kan skapa unika och kundanpasade applikationer, men med en stor arbetsinsats. I andra änden (SaaS) får man en färdig lösning “out-of-the-box”, men möjligheterna till anpassning och att möta specifika krav är begränsade.

Den gyllene medelvägen stavas PaaS, som möjliggör unika lösningar, väl anpassade för organisationens krav, samtidigt som man får korta ledtider och stort värde i förhållande till nedlagt arbete. Och man skulle kunna säga att alla vägar bär till PaaS. Många SaaS lägger till möjligheter till anpassning, utökning och integration (via konfiguration och API:er) så att de på så sätt närmar sig PaaS. IaaS är ett första insteg till molntjänster, som på ett naturligt sätt går att ta vidare till en mer fullfjädrad PaaS-miljö. Och inom mer traditionell utveckling har arkitekturella mönster som microservices arbetssätt som DevOps och Continuous Delivery gjort att steget till PaaS inte är långt.

Det finns många som erbjuder PaaS, och marknaden är ännu så länge i viss mån förvirrande. Det är inte lätt att veta vilken teknologi och plattform man ska satsa på. För att öka förståelsen och skapa mer struktur kan det vara till hjälp att dela in olika typer av PaaS i ett antal underkategorier.

  • hcPaaS - high control PaaS - exempel Amazon Web Services, IBM Bluemix, Microsoft Azure - applikationer utvecklas “som vanligt” med 3GL programspråk (Java, C# etc) och driftsätts på virtuella servrar eller i containrar
  • fPaaS - function PaaS - erbjuder en serverlös infrastruktur där det är enskilda funktioner som driftsätts. Exempel på plattformar är AWS Lambda och Azure Functions.
  • hpPaaS - high power PaaS - applikationer skapas med 4GL-språk eller grafiska verktyg (“low code”), t.ex. OutSystems, Mendix, Microsoft PowerApps
  • ncPaaS - no coding PaaS - verktyg som gör det möjligt för i princip vem som helst att skapa applikationer, t.ex. IFTTT, TRACKVIA, appery.io

Marknaden befinner sig i stark utveckling och det finns många alternativ att utforska. Men siktar du mot PaaS så är du på den rätta vägen.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer