Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anders Forssell

ESB:n är död - länge leve ESB:n

// Anders Forssell

Det ständigt ökande behovet av integration behöver stöttas av en arkitektur där fler kan göra sina integrationer på egen hand.

Nedan sammanfattas hur Gartner ser på drivkrafter och trender inom integrationsområdet.

Är ESB:n död?

Det korta svaret är: Nej. Det litet längre svaret är: Nej, ESB:n är inte död, men den är inte tillräcklig för att täcka behoven i ett alltmer komplext integrationslandskap. Det klassiska integrationsplattformen, ofta realiserad med hjälp av en ESB, behöver kompletteras med ytterligare byggblock för att forma vad man kallar en Hybrid Integration Plattform - HIP.

Vad är det då som är “Hybrid” i denna arkitektur? Det handlar om korsning av egenskaper inom följande dimensioner.

Driftmodeller

Komponenter i plattformen behöver kunna driftas i olika miljöer

 • Egen driftsmiljö - för integrationer mellan interna applikationer
 • I molnet - för integrationer mellan olika molntjänster
 • En kombination av egen driftsmiljö och molnet - för att hantera integrationsflöden mellan interna applikationer och molntjänster

Anslutningspunkter

Integrationsplattformen behöver kunna hantera många olika typer anslutningspunkter.

 • Egna applikationer - t.ex. databaser, filer, interna API:er och tjänster
 • Molntjänster - SalesForce, sociala medier mm
 • Mobila applikationer
 • Saker (Internet of Things)

Integrationsmönster

Plattformen behöver vara flexibel och kunna hantera ett antal klasser av integrationsmönster.

 • Applikation-till-applikation
 • Dataintegration - synkronisering, masterdata
 • Business-to-business - integration med externa parter (kunder, leverantörer, partners etc)
 • Processintegration - arbetsflöden av olika slag

Integratörer

Integrationsplattformen behöver kunna stödja ett brett spektrum av aktörer inom organisationen.

 • Integrationsspecialister - arbetar dedikerat med integrationer, ofta inom ett ICC (Integration Competency Center)
 • “Ad Hoc”-integratörer - t.ex. applikationsutvecklare som behöver integrationer för att kunna fullgöra sina projekt. Är beroende av korta ledtider och använder för ändamålet lämpliga verktyg.
 • “Citizen”-integratörer - personer inom organisationen som behöver integrationer för att lösa personliga arbetsuppgifter här och nu. Använder vilka metoder som helst som fungerar för stunden (inte sällan klipp och klistra).

För att bygga en HIP kan man använda byggblock baserat på följande kategorier av teknologier.

 • Klassiska integrationsplattformar i egen driftsmiljö - t.ex. ESB som hanteras av integrationsspecialister och implementerar ett antal grundläggande integration mellan olika interna applikationer
 • API Management Platforms - hanterar API:er avseenden bl.a. policyhantering, livscykelhantering, kataloghantering och säkerhetshantering
 • Integration Plattform as a Service - iPaaS - kan hantera integrationer mellan olika molntjänster och mellan molntjänster och egna applikationer
 • Integration Software as a Service - iSaaS - slutanvändarapplikationer som kan användas kan användas av utvecklare och “Citizen”-integratörer för att lösa olika integrationsbehov.

Rekommendationen för de som ännu inte har någon integrationsplattform eller som har en etablerat ICC baserad på en klassisk ESB är att planera för en breddning av integrationsverksamheten. För att möta ständigt ökande behov av integration behöver man styra om sin integrationsverksamhet för att även kunna erbjuda plattformsstöd och support så att det i större utsträckning blir möjligt att skapa “gör-det-själv”-integrationer.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer