Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Oskar Thunman

FHIR och interoperabilitet i sjukvården Presentation

// Oskar Thunman

Presentation från Cadec 2015

Hälso- och sjukvården hör till de branscher där rätt information vid rätt tillfälle kan vara en fråga om liv och död. Ändå är digitaliseringen av hälso- och sjukvården eftersatt och förutsättningarna för utbyte av information är dåliga. Sedan år 2001 har standardisering av meddelanden (XML via SOAP ) varit det verktyg man använt för att uppnå interoperabilitet. De standardmeddelanden man tagit fram har varit kostsamma och endast kunnat uppnå en minsta gemensamma nämnare mellan de inblandade systemen.

2012 kläcktes idén att tackla interoperabiliteten med hjälp av REST-API:er genom en ny ansats till standard kallad FHIR (Fast Healthcare Interoperablitiy Resource). Detta föredrag beskriver hur pass revolutionerande denna standard faktist är, varför ”alla” älskar den och hur REST kan bidra till innovation inom hälso- och sjukvård.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer