Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Magnus Larsson

Erfarenheter från discovery services i ett microservice-landskap Presentation

// Magnus Larsson

Presentation från Cadec 2017 i Göteborg

En av de viktigaste komponenterna i ett microservice landskap är en service discovery tjänst. Under de senaste åren har ett antal alternativ för service discovery utvecklats, särskilt när det gäller containerbaserade lösningar.

Denna presentation kommer, baserat på mina erfarenheter, gå igenom några av alternativen. Vi kommer att titta på service discovery tjänster i Netflix OSS, Docker Swarm, Amazon ECS och Google Kubernetes. Presentationen kommer också täcka in hur man kan skriva microservices som är oberoende av vald service discovery tjänst, dvs som kan användas med de olika alternativen utan att kräva ändringar i källkoden.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer