Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Sedina Oruc

Web Components Presentation

// Sedina Oruc

Presentation från Cadec 2016

För 3 år sedan var WebComponents en stor nyhet, som lovade mycket. Målet var att etablera en samlad bild på specifikationer för: “CustomElements”, “HTML Imports”, “Templates” och “Shadow DOM”. Ramverken Ember och Angular planerade för att integrera dem, till och med basera sig på dem.

Vad är det som har hänt under tiden? Är det fortfarande ett aktuellt ämne? Hur långt har man kommit med dessa specifikationer? Dessa frågor ska jag försöka att besvara under den här presentationen samtidigt som jag ska försöka dra några paralleller med dagens favoritramverk som Reactjs och Angular.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer