Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

JAOO Rapport - Söndag

// Johan Eltes

Sofia, Magnus, Björn och jag är på JAOO. JAOO inleddes i går, Söndag, med tutorials. Jag ägnade förmiddagen åt en utorial om OSGi - en arkitektur för micro-SOA, där alla tjänster deployas i samma Java VM och vävs samman med dependency injection. Magnus och Björn ägnade förmiddagen åt Ruby. Eftermiddagen vigdes åt Ruby On Rails.

Söndag - Tutorials

Ruby On Rails

Vi fick en genomgång av Ruby och Ruby On Rails. Som gammal Smalltalk-utvecklare, blir Ruby ett kärt återseende. Rails framgång är inte svår att förstå:

  • Snabbfotat miljö med oo-skript-språk
  • Förenklat ramverk, eftersom man bara stödjer web-projekt som tar fram både applikation och databas
  • Färdiga lösningar / mallar för områden som de små projekten inte sällan glömmer att prioritera: koncept för test datahantering, release-hantering, “staging” - dvs hantering av miljöer för dev, test, QA, prod och migrering mellan dem.

Vidare ger dynamiken i Ruby-språket, tillsammans med många inbyggda konventioner, möjlighet till kompakt och tydlig programmering.

Man märker att Java-världen försöker anta utmaningen från Ruby. Flera av föredragen på JAOO handlar om ansatser för att integrera skriptning i JavaEE (Scripting JSF, Sripting WebServices).

OSGI

OSGI är en modell för micro-SOA, som känns som en korsning mellan Spring och SCA. OSGI är mao en lättviktig container-arkitektur. Den bygger på ett robust koncept för klassladdning, som eliminerar det “DLL-hell” som man annars lätt hamnar i när man integrerar olika open-source bibliotek som si sin tur beror av ett antal olika os-bibliotek, men av olika versioner…

OSGI känns som en modern och attraktiv arkitektur. Det stora frågetecknet tycks vara integration med existerande bibliotek (t.ex. Hibernate) som bygger på klassladdning enligt traditionella principer. Inom OSGI har man startat en arbetsgrupp för att etablera en ansats kring kopplingen mellan OSGI, JavaEE och SCA (Enterprise Expert Workgroup).

Många av oss använder OSGI-containers dagligen. I senare versioner av Eclipse används OSGI-implementation Equinox för att hantera plug-in:er och deras samverkan med varandra och Eclipse applikationsramverk.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer