Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.
Callista Enterprise medarbetare Johan Eltes

Rod Jonson om Springs roll i Service Component Architecture

// Johan Eltes

Ramverket Spring har gjort Dependency Injection till en uppskattad och utbredd design-filosofi för komponentbaserad, test-driven utveckling av J2EE-applikationer. Dependency Injection har manifesterats ytterligare, genom den nyligen annonserade programmeringsmodellen för SOA - Service Component Architecture.

Kommer Spring och SCA att bli konkurrerande DI-standards? I en dialog jag hade med Rod Jonson, grundare av Spring-ramverket, framstår teknologierna som kompletterande.

Han menar att Spring-användare kommer att kunna använda SCA med full bakåtkompatibilitet. Han ser framför sig att Interface21 (som är med i SCA-kommittén) tillsammans med några av de övriga medlemmarna, kommer att driva ett Spring-projekt i syfte att skapa integration mellan Spring och SCA.

Spring och SCA har idag olika format för att definiera de XML-filer som kopplar samman komponenter.

….

Du hittar åtskilliga presentationer om Spring och SCA på Callistas hemsida.

Tack för att du läser Callista Enterprise blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer