Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Service Component Architecture flyttar fram positionerna

// Johan Eltes

För oss på Callista, är det med stor glädje vi kan konstatera att Service Component Architecture (SOA) har tagit ytterligare ett steg framåt. Gruppen bakom specifikationerna har markant utökats. Det är speciellt glädjande att Sun och Tibco har anslutit sig. I och med den nya versionen, har också initiativet fått ett hem, i form av en Confluence wiki.

Callista och SCA

Service Component Architecture (SCA) är ett initiativ i form av specifikationer, som syftar till att definiera en best-practice för implementation av en service-orienterad arkitektur. Vi på Callista har haft förmånen att tillsammans med en global biltillverkare, bygga upp en ansats för den best practice som SCA adresserar, kompletterad med anpassade processer för CM och modellering. Resultat och erfarenheter har redovisats vid ett flertal öppna seminarier, så väl som i interna workshops hos flera av våra kunder. En hel del av materialet finns tillgängligt på vår hemsida. Det finns sedan tidigare en artikel i denna wiki, som ger en introduktion till SCA och som uppdaterats för att reflektera den senaste händelseutvecklingen.

Olika vägar framåt

Som nämnts tidigare, är en av fördelarna med SCA, att ansatsen (utan att formellt följa specifikationen) kan implementeras med existerande, mogna tekniker, för att sedan sömlöst migreras till SCA-tooling baserad på standarden. Det är denna väg vi valt och redan sett kunder skörda framgångar av. För den våghalsige, finns tidiga versioner av tooling baserade på standarden från IBM, i form av en integration av Tuscany i WebSphere Application Server 6.1.

Detaljer om den nya versionen

Module och Subsystem ersätts med Composite

Den nya versionen har slagit samman begreppen “module” och “subsystem” till “Composite”. I och med detta har, man formaliserat möjligheten att betrakta moduler som byggstenar i moduler (rekursiv komposition). Skillnaden mellan en extern tjänst (tidigare “Subsystem” och en intern tjänst (tidigare ung. “Module”), har ersatts med ett attributet “local” på en composite.

Man har m.a.o. förenklat den tidigare referensarkitekturen…

[Bild saknas]

…till att bli…

[Bild saknas]

Nya språkbindningar

Språkbindningar för BPEL och Spring har tillkommit.

Infrastruktur-bindningar blir egen specifikation

För att tydligt kunna standardisera hur man kopplar specifik infrastruktur till sin SOA (denna separation är ju ett av SCAs kärnvärden), har man lyft ut denna fråga till en egen specifikation - “Binding”. I samband med detta, släpptes standards för binding till JMS och JCA (JavaEE Connector Architecture). WebService-bindning fanns sedan tidigare.

Grunden lagd för att deklarera QoS

För att kunna separera infrastruktur från den logiska uppbyggnaden av en SOA, räcker det inte att kunna binda in olika kommunikationsmodeller. Man behöver också kunna indikera förväntningar på säkerhet, transaktionshantering och andra icke-funktionella aspekter av infrastrukturen. Detta är nu formaliserat i en specifikation kallad “Policy Framework Specification”.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer