Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Ola Deibitsch

Transparens mellan FIT-fixturer och Spring-bönor med hjälp av DI

// Ola Deibitsch

Att Dependency Injection (DI), en av grundstenarna i Spring, ökar testbarheten i samband med b la enhetstester kommer antagligen inte som någon chock. Att Fitnesse sedan som ett Wiki-baserat ramverk drar sitt strå till stacken med avseende på funktionella tester är kanske inte heller någon nyhet. Men hur kombinerar vi dem två för att på ett enkelt och transparent sätt få dem att samspela med varandra? Jo, med hjälp av spring-fitnesse. https://spring-fitnesse.dev.java.net/

Spring-fitnesse är ett ramverk som gör det möjligt att integrera Spring och FitNesse, genom att injicera domänobjekt direkt i FitNesse-fixturerna, en autoinjecering som baseras på typ. Detta medför att fixturernas eventuella beroenden på ett enklare sätt kan tillhandahållas. Spring-fitnesse är kanske ännu inte ända framme så här långt, med avseende på att det endast idag existerar en begränsad uppsättning av fixturer från ramverket som stödjer detta. Men det som är intressant och kanske mest värt att poängtera är ansatsen, dvs att på ett transparent sätt ge FIT-fixturer tillgång till Spring-bönor.

En helt klart intressant ansats, men fortfarande lite tunnt!

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer