Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Ola Deibitsch

Har JBI tillräckligt med luft under vingarna?

// Ola Deibitsch

Under hösten 2005 så landade Java Business Integration (JBI 1.0) som “final” och definierade en standardbaserad arkitektur för integrationslösningar, en arkitektur vilken ger möjlighet att “plugga-in” tredje-part’s komponenter i en infrastruktur på ett standardiserat sätt. Komponenter som stödjer JBI kan därför konstrueras av olika leverantörer och ändå uppnå interoperabilitet sinsemellan. Fler och fler aktörer börjar numera stödja JBI, men progressen har gått långsamt. En av anledningarna kan tänkas vara att specifikationen saknat stöd hos två av dem tyngre och ledande aktörerna inom integration, IBM och BEA, något som i sin tur kan ha orsakat att JBI inte erhållit tillräckligt med luft under vingarna.

Följande motiveringar gav IBM och BEA i samband med röstningen vid godkännandet av specifikationen JSR 208:

IBM

IBM abstains because the JBI specification doesn’t represent a sufficient step forward in terms of what we believe our customers need, and above what they can already do. Many technologies and open specifications are available to the Java programmer today with more compelling interoperability and better mechanisms for component composition. IBM’s priority is to enable integration with the broadest range of platforms, applications, and existing business assets. This demands a language-neutral approach using today’s Web Services standards, and simpler programming and application models.

BEA

BEA believes that the JBI specification is an incomplete attempt to standardize the interfaces between multi-vendor infrastructure and contributes little to the usefulness of the Java platform for business application integration, one of the real pain point for our customers. It’s unfortunate that it’s name alone will result in significant confusion in the marketplace.

Att specifikationen som fortfarande är under version 1.0 kommer utvecklas i och med tiden följer sig kanske naturligt, men frågan är om det kommer att slå givet att ovan nämnda aktörer väljer att stå utanför? Eller kommer dem två på sikt att rikta in sig i ledet där vi finner bl a Oracle och SAP om allt fler väljer att stödja JBI?

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer