Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

WebSphere portal-server modulariseras

// Johan Eltes

Här om dagen annonserades WAS Portal Server 6.0. WebSphere portal Server 5.x har störst marknadsandel av kommersiella portalservrar. Den har emellertid fått kritik för att vara komplex. Komplexiteten har delvis sitt ursprung i produktens monolitiska uppbyggnad. IBM har paketerat ett antal produkter - var och en en best i sig själv - för att leverera en komplett produkt. WAS Portal Server 5 paketerar bland annat WAS 5, Clearcase, flera Lotus-produkter och säkerhetslösningar.

Den ny aversionen har modulariserats, till en basversion med stöd för grundläggande portlet-infrastruktur, säkerhet och portaldesign. Denna version kan kopplas mot olika system för innehållshantering, för versionering och publicering av statiskt innehåll (t.ex. Documentum).

Utöver basversionen finns påbyggnadsmoduler för ett integrerat CMS (“WebSphere Portal Enable” utgörs av Bas + CMS) samt en modul för samverkan och dokumenthantering (WebSphere Portal Extend är Enable + samverkan och dokumenthantering). Det betyder att bas-versionen kan kompletteras med tilläggsfunktionalitet från andra leverantörer.

IBM levererar liksom tidigare en lösning på integration mellan portlets. Denna funktionalitet ligger dock tillsvidare utanför portlet-standarden. Specifkationsarbetet för version 2 resulterade nyligen i en “early draft”. Version 2 av specen är knuten till J2EE 1.4 och JavaSE 5, vilket motsvarar WAS 6.1. Det innebär att IBMs kunder även fortsättningsvis får leva med att portalservern släpar efter övriga produkter i WebSpheres SOA stack (WAS, WPS etc). Med tanke på specifikationens elaborativa status, lär IBM inte vänta på Portlet 2.0-pecen innan man släpper version 6.1 md stöd för JavaSE 5.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer