Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Service Component Architecture mot version 1.0

// Johan Eltes

Callista medlemskap (på supporter-nivå) i Open SOA - ger oss möjlighet att följa och påverka upploppet mot version 1.0 av Service Component Architecture. Draft för version 1 publicerades för review av supporters i förra veckan. SCA syftar till att lyfta service-orienterad utveckling och integration från tekniska protokoll och komplexa standards till logisk länkning av tjänster, oberoende av språk och protokoll. SCA-infrastrukturen tar sedan hand om de tekniska aspekterna. Detta är en efterlängtad effektivisering av SOA-projekt, vilka hittills allt för ofta fått se projektplaner glida p.g.a. komplex teknik.

Version 1 kommer att täcka följande protokoll och utvecklingsspråk:

Specifikation Område
SCA Assembly Logisk integration av tjänster
SCA Policy Framework QoS
SCA Web Services Binding Teknisk koppling för protokollet SOAP
SCA JMS Binding Teknisk koppling för api:et JMS
SCA EJB Session Bean Binding Teknisk koppling för EJB
SCA Java Common Annotations & APIs Annoteringar och api specifikt för Java-tjänster
SCA Java Component Implementation “Osmittad” implementation av Java-tjänster för SCA Dependency Injection
SCA Spring Component Implementation Integration mellan SCA och java-ramverket Spring
SCA BPEL Client and Implementation BPEL som implementationsspråk och som tjänste-klient för SCA
SCA C++ Client and Implementation Dito för C++

Man siktar på att färdigställa verson 1 före utgången av Q1 2007. Det är ännu oklart vilken standardiseringsgrupp som kommer att äga SCA. Gruppen bakom “SCA Collaboration”, som arbetar fram SCA version 1, är inga mindre än…

 • BEA Systems, Inc.
 • Cape Clear Software
 • IBM Corporation
 • Interface21
 • IONA Technologies PLC
 • Oracle
 • Primeton Technologies Ltd.
 • Progress Software
 • Red Hat Inc.
 • Rogue Wave Software
 • SAP AG
 • Siemens AG
 • Software AG
 • Sun Microsystems
 • Sybase
 • TIBCO Software Inc.
 • Zend Technologies

Det finns inslag av SCA i åtskilliga av leverantörernas produkter (t.ex. IBM WID, SAP Netweaver och Tibco). Men det kommer rimligen att dröja till årsskiftet innan specarna hunnit landa hos ett standardiseringsorgan och de första standardiserade implementationerna ser dagens ljus.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer