Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

TSSS 2007 State Of Ajax

// Johan Eltes

Vem kan bättre belysa ämnet, än personerna bakom ajaxian.com? Föredraget inleddes med Ajax helloworld i Idea 6 - förstås i rasande fart.

Därefter följde en översikt över ajax-ramverk och ett försök att klassificera dem. Diskussionen mynnade så småningom ut i en övergripande klassificering baserat på utvecklarens preferenser:

  • “JavaScript i good”
  • “JavaScript is evil”

Dion valde ett favorit-ramverk för att representera respektive utgångspunkt, samt ett som hamnade “mitt emellan”:

Google Web Toolkit

Google Web Toolkit är ett uppmärksammat vektyg som låter Java-utvecklare utveckla och testa Java Script-applikationer genom att programmera I Java mot ett Java-bibliotek tillhandahållet av Google. Via verktyg, kompileras Java-koden sedan till Java Script för deployment. Google Web Toolkit har dock svårt att hitta vägen in i Corporate IT, eftersom den krtiska kompilatorn ägs av Google. Google säljer ingen support, men har donerat resterande komponenter (klassbibliotek etc) som Open Source.

jMaki

jMaki är ett Ajax-ramverk med integration i JSF. jMaki implementerar inte själv alla JavaScript-kontroller, utan bildar ett abstrationslager med adapters till andra populära bibliotek, så som Prototype och Dojo. jMakis abstraktionslager ger en deklarativ “event-modell” för portabel notifiering av händelser mellan kontroller. Vidare har jMaki en layout-modell som separerar layout-hantering från de komponentramverk som implementerar de enskilda UI-komponenterna.

DWR

DWR är ett ramverk fokuserat på att publicera server-POJOs för transparent åtkomst från Java Script. DWR används vanligen tillsammans med olika widget-bibliotek, så som Prototype.

Men vad tycker de om Tibcos verktyg?

Dion raljerade över Tibcos verktyg. Tibco har släppt sina Ajax-verktyg som Open Source. enligt Dion är Tibcos widget-bibliotek ett av de allra rikaste på marknaden. Tibco har dessutom en grafisk IDE för drag-and-drop-design av JavaScript UI:n. Så varför är jMaki med bland favoriterna och inte Tibco? Dion menar att utvecklare och organisationer har svårt att acceptera Tibco som trovärdig Open Source-källa. Det verkar som att Tibcos satsning på Java script uppfattas som “för bra för att vara sannt”.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer