Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

TSSS 2007 Nästa Generations Plattform (enligt Oracle)

// Johan Eltes

Oracle gav en key-note om framtidens plattform:

  • ESB för protocol-mediation.
  • Snabbt pub/sub eventsystem för händelsedrivan arkitekturer
  • BPEL som integrationsspråk för Server-Server integrationer
  • SCA (Service Component Architecture) för att skapa SOA-lösningar baserad på Service-orienterade principer, utan stark koppling till specifika protokoll
  • JSF, Ajax och SDO (service Data Objects) för presentation och informationsaggregering
  • JPA, JAXB, JAX-WS som teknologier för applikationsprogrammering

Utöver Java EE, definierar Oracle OSGi som framtidens plattform, för dem som behöver en mer dynamisk miljö än Java EE. Eftersom OSGi - till skillnad från J2EE - inte har några integrerade QoS-tjänster, ser man Spring som standard för att integrera dessa (t.ex. transaktionshantering). Oracles nya plattform är baserad på OSGi - inte bara internt i deras applikationsserver, utan även som en exponerad komponentsmodell för applikationskomponenter. Kopplingen mellan applikationskomponenter, infrastruktur för QoS (JTA, DataSource, JMS etc) och OSGi-containern, ska skötas m.h.a. Spring och dess nya OSGi-integration. Det är ett ganska kontroversiellt steg, eftersom Spring varken är en standard eller i alla delar tillräckligt väldesignad abstraktion (så klart min subjektiva bedömning - tänker här på transaktionsinterfacet och dess implementation).

Oracle passade också på att annonserade en komplett SDO-, JAXB- och JPA implementation som bidrag till Eclipse-plattformen.

Slutligen presenterade Oracle en vision om behovet av linjär skalbarhet också för tillståndsfulla applikationer. Historiskt har “superscalability” förknippats med tillståndslösa tjänster. Oracle ser ett växande problem för den ansatsen att möta behoven från såväl verksamhet som utvecklare. Man har därför tagit fram en GRID-baserad plattform för linjär skalbarhet av tillståndsfulla tillämpningar. Återigen, blir minnesbaserad realtidsreplikering på JVM-nivå en kritisk funktion, som saknas i Java-standarden. Oracle passade på att annonsera integration av Tangosol coherence klustringsteknik för Java, tillsammans med Tangosols grundare, Cameron Proudy - ett namn som säkert många sett i olika diskussionsforum. Integrationen är mer än teknisk - Oracle har köpt företaget Tangosol.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer