Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Sofia Jonsson

Är Drools 4.0 'Enterprise Ready'?

// Sofia Jonsson

Under sommaren har version 4.0 av open source-regelmotorn Drools (aka JBoss Rules) släppts. Mycket kraft har lagts på att göra Drools “Enterprise Ready” (förhoppningsvis utan att bli Enterprisey), frågan är om man har lyckats?

Redan version 3.0, som kom för lite drygt ett år sedan, innebar ett stort steg framåt. Dels genom Eclipse-pluginen, som underlättar för utvecklare att komma igång och arbeta med Drools, dels genom det omarbetade stödet för domänspecifika språk, vilket är betydligt mer genomtänkt och väldokumenterat än i version 2.x. Båda dessa förändringar känns som viktiga förutsättningar för att Drools ska kunna konkurrera med kommersiella produkter om de stora “Enterprise”-användarna.

I version 4 tar man ytterligare ett steg framåt genom ett så kallat Business Rules Management System (BRMS), ett webbaserat system för hantering av regler (inkl versionshantering, deployment etc). Efter lite initialt labbande med Drools BRMS är intrycket positivt - dock kan det nog krävas några ytterligare versioner innan gränssnittet känns riktigt proffsigt. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att utvärdera några kommersiella motsvarigheter (eller andra open source-motsvarigheter för den delen - ifall det nu finns några?) så det är svårt att säga hur det står sig i konkurrensen.

En möjlig nackdel är bristen på bakåtkompatibilitet, Drools 4.0 bryter bakåtkompatibiliteten både vad det gäller regelspråket och Java APIet, vilket kanske avskräcker vissa. Dock verkar det finnas tydlig dokumentation över vilka förändringar som gjorts och projektets lead, Mark Proctor, har dessutom indikerat att man i och med version 4 anser sig ha ett API och ett regelspråk som man kan leva med och utöka under en längre tid. Förhoppningsvis innebär detta att kommande versioner inte behöver bryta bakåtkompatibiliteten.

Ett område som det fortfarande saknas stöd för är testning, något som dock verkar täckas in av sidoprojekt FIT for rules, som bygger på FIT.

På det hela taget framstår Drools 4.0 som en genomarbetad och proffsig produkt, så för alla små och stora projekt där en regelmotor behövs tycker jag absolut att man bör överväga Drools. (Den stora frågan är kanske när en regelmotor behövs, men det är en annan fråga…)

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer