Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Ola Deibitsch

Public Review av Web Beans (JSR 299)?!

// Ola Deibitsch

Nu under september månad är det preliminärt sagt att en public review skall publiseras av Web Beans (JSR 299)! Web Beans, som är ett embryo från JBoss Seam, har som sitt huvudsakliga syfte att låta EJB’er (3.0) direkt att agera som så kallade “managed beans” i JSF’s komponentmodell. Avsikten med att förena dessa två komponentmodeller är att ge en mer förenklad programmeringsmodell för just web applikationer, där Java EE tidigare har setts som onödigt komplex. För att lyckas med detta så har man definierat en utökad kontextmodell, vilken betydligt skall förenkla skapandet av komplexa och tillståndsfulla web applikationer. Förutom detta så har man även valt att beakta en del andra områden. Några av dessa innefattar bl a att definera annotationer för att förändra kontextuella variabler, integrera JPA’s “Extended Persistence Context” med den utökade kontextmodellen, men även också att definera den utökade kontextmodellen att innefatta såväl konversation såsom business process kontext.

Frågan är hur mycket av JBoss Seam som vi kommer få se i Web Beans? Antar att vi får vänta tills den dyker upp som”public review”, borde nog dock inte dröja alltför länge!

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer