Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Sofia Jonsson

DWR 2.0 släppt

// Sofia Jonsson

Ajax-ramverket DWR har nu släppts i version 2.0, efter några månaders försening. Bakom DWR ligger Joe Walker, som talade om Ajax och DWR på ett av våra Callista Events i september förra året.

Reverse Ajax

Bland nyheterna finns bland annat stöd för så kallad “Reverse Ajax”, dvs möjligheten att från Java-kod på servern anropa JavaScript-kod på klienten.

JavaScript Proxy API

DWR 2.0 kommer med ett nytt JavaScript Proxy API, ett Java-API med vars hjälp man dynamiskt kan generera JavaScript-kod. Koden genereras runtime - inte compile time som vi sett i andra liknande ramverk.

Annoteringar

En annan nyhet är stödet för DWR annoteringar, som man kan använda om man kör Java 5. Bland annat finns annoteringarna @RemoteProxy, @DataTransferObject, @RemoteMethod och @RemoteProperty.

Läs mer om nyheterna på Joe Walkers blogg och i DWR 2.0 release notes.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer