Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Enterprise Service Bus - Vad då 'Service'?

// Johan Eltes

Arketypen för en ESB är en produkt av kategorin “schweizisk armékniv” inom meddelandebaserad integration. Genom att stödja olika Enterprise Integration Patterns får man olika system att prata med varandra, eller att publicera funktionalitet som tjänster. Verksamheter som bedrivit meddelandebaserad integration under många år, konstaterar inte sällan att problemet med (n-1)*n-koppling mellan applikationer visserligen undvikits rent kommunikationstekniskt, men att den semantiska dimensionen av denna formel inte prioriterats. Detta har ibland lett till ett fenomen som brukar kallas “ESB-spagetti”.

Ett sätt att adressera problemet är att betrakta all integration som del i uppbyggnaden av en tjänste-orienterad arkitektur. Genom att kombinera tjänste-baserade modeller med ESB:ns principer för lös koppling (sen bindning) kan man få en modell där varje ny integration potentiellt skapar nya värden för framtida process-utveckling. Allt integrationsarbete resulterar i tjänster som fritt kan kombineras i olika verksamhetsscenarion. Verksamhetens vy av IT kommer i fokus. Vi har arbetat fram en sådan tjänsteorienterad integrationsansats tillsammans med en kund, i syfte att utgöra referensmodell för framtida integrationsarbete. Ansatsen presenterades nyligen på utvecklarkonferensen “Öredev”. För den intresserade har vi tillgängliggjort presentationsmaterialet i form av en klickbar flash-film.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer