Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Installation av Grails

// Johan Eltes

Skapa biblioteksstruktur

Om du inte redan har en struktur för utvecklingsverktyg, föreslås denna:

Bild saknas

Installera Groovy (behövs senare för IDE:n)

 1. Ladda hem Groovy 1.5.4 från http://dist.groovy.codehaus.org/distributions/groovy-binary-1.5.4.zip till Development/Tools/
 2. Packa upp distributionen i Tools-biblioteket. När du är klar ska Tools innehålla biblioteket groovy-1.5.4
 3. Sätt GROOVY_HOME till katalogen groovy-1.5.4

Installera Grail (med Groovy)

 1. Ladda hem Grails 1.0.1 här: http://dist.codehaus.org/grails/grails-bin-1.0.1.zip
 2. Packa upp till Development/Tools/. Du ska då få en katalog under Tools som heter grails-1.0.1
 3. Sätt GRAILS_HOME till grails-1.0.1-katalogen. OBS ingen slash på slutet!
 4. Lägg -$GRAILS_HOME/bin_ på path:en
 5. Verifiera genom att i terminalen köra kommandot grails. Det förväntade resultatet är: Bild saknas

Skapa och köra ett projekt från kommandoraden

 1. Byt bibliotek i kommandoprompten till Development/Projects/Grails/.
 2. Generera en tom Grails-applikation med kommandot grails create-app Lab1
 3. Positionera dig i den nya mappen Lab1 och starta applikationen med kommandot grails run-app
 4. Surfa till http://localhost:8080/Lab1 och åtnjut följande innehåll: Bild saknas

Installera IDEA IntelliJ och Groovy/Grails-plug-in

 1. Ladda hem IntelliJ från Jetbrains: http://www.jetbrains.com/idea/download/index.html och installera. Starta och välj Trial-licens.
 2. Gå till Settings och välj Plug-ins:
 3. Välj Available-tabben och sök på Groovy. Installera genom att högerklicka på plugin;en:
 4. Start om och gå tillbaka till Settings. Välj där den nya plug-in:en Groovy & Grails:
 5. Konfigurera sökvägar till Groovy- respektive Grails-mapparna
 6. Skapa nytt Grails projekt genom att välja New Project… i menyn och sedan Grails Application. Ange värden motsvarande nedan och klicka dig igenom resten av dialogen: Bild saknas
 7. Skapa en Run-konfiguraion m.h.a. menyn Run/Edit Configurations. Skapa en konfiguration av typen Grails Application enligt nedan: Bild saknas
 8. Starta applikationen genom att köra den skapade konfigurationen. Testa att den kommit upp genom att gå till URL http://localhost:8080/Lab2 och verifiera att samma sida kommer upp som vid kommandoradstestet, dvs: Bild saknas
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer