Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Johan Eltes

Bekanta dig med Groovy och Grails

// Johan Eltes

Groovy och Grails är Java-världens motsvarighet till RubyOnRails. Det delar många av de värden som gjort Rails populärt. Till skillnad från dynamiska språk som portats till att kunna köra på en virtuell maskin för Java, är Groovy en utökning av JDK 5. Groovy delar m.a.o. objektmodell med Java. Man använder samma list-klasser, kalenderklasser m.m. Grails är ett webutvecklingsramverk för Groovy, som följer samma princip - att bygga vidare på befintliga, beprövade fundament. Förutom Groovy och JDK, bygger Grails på Hibernate, Spring - och för den som önskar - Spring WebFlow. Dessa ganska avancerade ramverk blir genom Grails tillgängliga för agil utveckling med Groovy.

För dig som är nyfiken på om Groovy och Grails kan vara nästa nivå av produktivitet för Java-plattformen har vi ställt samman enkla installations- och kom-igång-instruktioner. Det ger en försmak av vad som kan bli nästa generation av utveckling på Java-plattformen.

Installation av miljö för utveckling med Grails Mini-kurs för att komma igång

Callista var Sveriges mest drivande konsultföretag i att etablera Java EE i slutet av 90-talet. Vi har sedan dess utvecklat vårt erbjudande mot arkitektur för större JavaEE-projekt. Java EE utgjorde då en tydlig språngbräda från såväl 4GL-verktyg som den tidens 3GL-språk (C++ etc). Java EE har nu landat som en bred plattform.

Initiativ som RubyOnRails har visat vägen för nästa generation av produktivitetshöjande ansatser. För den som vill bygga vidare på gjorda investeringar, tror vi att Groovy och Grails är ett bra alternativ. Vi har därför ingått samarbete med G2One och är numera “Training and Consulting Partner” för Sverige. Som ett led i det samarbetet erbjuder vi ett öppet kursprogram i Stockholm, Göteborg och Malmö med lärare från G2One.

Vill du fördjupa din kunskaper i Groovy och Grails hittar du vårt kursprogram på vår hemsida.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer