Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Patrik Gustavsson

Ny bloggserie om arkitektur

// Patrik Gustavsson

Välkommen till första delen av den här bloggserien om arkitektur. Allra först vill jag beskriva de mål som jag har med att skriva den här bloggen.

  • Ge en allmän introduktion till vad arkitektur är och vad det innebär att arbeta praktiskt som arkitekt. Främst inom mjukvaruarkitektur men även andra typer av arkitektur.
  • Visa på de trender som just nu är mest relevanta och intressanta.
  • Besvara de vanligaste frågeställningarna som ofta kommer upp i projekt.
  • Bloggen ska vara givande även för de som inte arbetar som arkitekter men har andra roller inom IT-relaterade projekt som exempelvis projektledare, kravanalytiker, testare och utvecklare.

Jag har valt att skriva bloggen på Svenska av flera anledningar. För det första så kommer jag att ta upp frågeställningar som jag tror är vanliga i Sverige men inte i många andra länder. Dessutom kommer jag att beskriva en del saker relaterade till Svensk lagstiftning som en arkitekt behöver känna till.

Syftet med bloggen är främst att hjälpa projekt med vanliga frågeställningar och att bidra med information och kunskap som är relevant för att minimera problem som annars lätt framträder. Syftet är alltså inte att visa på avancerade tekniker för att åstadkomma en teknisk lösning utan snarare att visa på sunda principer och förståelser som leder fram till bra arkitektoniska avväganden i ett projekt.

Det jag skriver bygger på mångårigt arbete som arkitekt och på frågor som jag ofta fått när jag tidigare har hållit utbildningar inom arkitektur. Du kan som läsare förvänta dig nya blogginlägg med ca 2-3 veckors mellanrum så det finns gott om tid att ta del av den information som tas upp. Exempel på saker som kommer att tas upp är arkitektrollen, kvalitetsegenskaper, taktiker, olika sorters mönster, mekanismer, UML och andra modelleringsspråk, modelleringsverktyg, PUL och säkerhet, molntjänster, Enterprise arkitektur, vilka faktorer som formar en arkitektur, arkitektur inom agila projekt, validering av arkitektur och mycket annat.

Litteratur

Om någon vill följa den här bloggen noggrant eller fördjupa sig ännu mer i arkitektur så kan jag varmt rekommendera att köpa dessa böcker. Men det är inte nödvändigt att ha dessa böcker hemma för att ta sig igenom bloggen.

SoftwareArchitectureInPractice.png

Software Architecture in Practice tar upp många intressanta ämnen och framförallt fokuserar den på att beskriva taktiker och mönster som arkitekten kan använda för att få arkitekturen att leva upp till de krav på kvalitet som ställs på ett system.

UMLDistilled.png

UML distilled tar upp alla typer av UML diagram som finns (både statiska och dynamiska diagram) och visar dem med korta och kärnfulla exempel så att de är enkla att ta till sig. Skriven av ingen mindre är Martin Fowler.

IASA.png

Boken om IT-arkitektur är framtagen av Svenska delen av International Association of Software Architects (IASA) och den behandlar många ämnen relaterade till arkitekten och arbetet med arkitektur.

Innebörden av mjukvaruarkitektur

Fråga 10 personer som arbetar med IT vad en projektledare, en kravanalytiker, en utvecklare och en testare gör så kommer du att få ungefär samma svar från allihopa. Formuleringarna kan variera men betydelsen av vad de säger skiljer sig inte nämnvärt. Ställ samma fråga om vad en arkitekt gör och vad arkitektur är för något så kommer du att få högst varierande svar. För en del är arkitekten den som fattar alla beslut om produkter och plattformar. För andra är arkitekten den som kan allt om alla fält i databaser eller i olika meddelanden mellan system och tjänster. När jag har hållit kurser i ämnet så har feedback varit att kurserna har varit en ”eye opener to a whole new world” och att en del arbetat som arkitekter under flera år men inte förrän nu förstått varför man egentligen gör vissa saker. Min förhoppning är att den här bloggserien ska ha samma positiva påverkan på alla som läser den. Inför nästa blogginlägg vill jag redan nu (som en liten teaser) nämna att arkitektur är så mycket mer än val av plattformar och vilka fält som ska hanteras och det är verkligen ett spännande område. Det här blogginlägget var mest avsett som en introduktion till bloggserien och innan det första inlägget med egentligt innehåll vill jag överlämna definitionen av mjukvaruarkitektur som finns i boken Software Architecture in Practice.

”The software architecture of a system is the set of structures needed to reason about the system, which comprise software elements, relations among them, and properties of both”

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer