Mikrotjänster

Arkitektur som ger kortare ledtider

Arkitektur som ger kortare ledtider, högre skalbarhet och ökad feltolerans

Callista erbjuder Mikrotjänster

Microservices och containerteknik ger tillsammans en stor mängd fördelar och är tveklöst viktiga komponenter i framtidens arkitektur för applikationer.

Men hur går man tillväga för att omforma sitt nuvarande IT-landskap? Ska man lägga driften i molnet eller i en egen driftsmiljö - eller kanske en kombination? Och hur tar man sig an de utmaningar och fallgropar som är förknippade med en sådan transformation?

Vi finns här för att hjälpa dig genom hela resan. Med vår samlade erfarenhet vet vi vad som krävs för en lyckad transformation till microservices.

Teknologier

Vi har erfarenhet och kompetens av bland annat följande teknologier

Kubernetes, OpenShift, Docker, Spring Cloud, Spring Boot, Istio, GitOps

Vad gör vi?

Här är några områden som vi för närvarande hjälper kunder med.

• Strategi, arkitektur och roadmap - framtagning av övergripande strategi och målarkitektur, val av teknologier, migreringsstrategi och roadmap för införande

• Deployment pipeline - en heltäckande kedja från incheckad kod till skarp drift

Exempel på uppdrag