Uppdrag: Agil innovation inom Fintech

Vi guidar vår kund till molnets framkant

Vår kund finns inom Fintech och dess verksamhet präglas av ständig förbättring och förändring.

Callista referensuppdrag Agil innovation inom Fintech

Hos kunden så betyder det effektiva agila teamet allt. Vi på Callista är med som arkitekter och utvecklare för att forma lösningar som klarar både behov av ny funktionalitet samt ökad volym under en pågående expansion.

Driftstabilitet är en självklarhet och för att kunden tryggt ska kunna leverera snabbt och ofta så bidrar Callista med strategier inom monitorering och metrics i en cloud-native miljö.

Tekniker

Amazon AWS, Java, Javascript, Spring Boot, Apache Kafka, Microservices, Metrics

Uppdrag