Frukostseminarium i Stockholm

2016-03-23

Frukostseminarium i Stockholm

Under 14 år har Callista i Göteborg bjudit in kollegor i branschen på en Callista-dag för utvecklare, som vi kallar Cadec (Callista Developer´s Conference). I år var intresset för detta event extra stort och vi hade 230 anmälda åhörare. Av den anledningen så kör vi nu en koncentrerad variant av Cadec:en i Stockholm, uppdelad på två tillfällen (9:e och 23:e mars). Temat för eventen är microservices och cloud deployment.

Denna event avser ett frukostseminarium den 23 mars.

Program

Cloud ready applications - Peter Larsson

Info om Peter

Kommersiella molntjänster erbjuder fantastiskt kraftfulla och kostnadseffektiva applikationsplattformar (PaaS), men vad bör man tänka “efter före på” utifrån en applikations livscykelperspektiv och företrädesvis då vad gäller klassiska problemområden som interoperabilitet, portabilitet och informationssäkerhet. Vi utgår från en enkel och typisk applikation och hur denna kan hanteras med avseende på ett urval av populära och kommersiella PaaS.