Callista medarbetare Peter Larsson

Peter Larsson

Arkitekt, senior utvecklare, mentor

Peter har under mer än 30 år utvecklat mjukvara och innehaft ledande positioner för såväl stora produktbolag som för mindre startupföretag, men även i rollen som konsult.

Förutom att arbeta med arkitektur och design av mjukvara så trivs även Peter i rollen som beställarstöd vid större upphandlingar, att som extern expert kvalitetsgranska mjukvaruprodukter och utvecklingsorganisationer, samt att genomföra inspirerande utbildningar och föredrag.

Varför Callista?

Callista är ett litet renodlat kunskapsbolag där kundnytta och individuell kompetensutveckling alltid kommer först. Det är en stor förmån få arbeta i spännande kunduppdrag tillsammans med engagerade och skickliga medarbetare.

Blogg

GraalVM – genväg eller senväg till Java-baserade mikrotjänster? Presentation

// Peter Larsson

Presentation från Cadec 2021 - LIVE Online

GraalVM utlovar snabb uppstart, bättre prestanda, kortare svarstider (latens) och kompakt paketering i form av en fristående binär. Med senaste versionen – 20.3 – ger den intryck av att vara en väl etablerad teknik.

Medarbetare