Callista medarbetare Peter Larsson

Peter Larsson

Arkitekt, senior utvecklare, mentor

Peter har under mer än 30 år utvecklat mjukvara och innehaft ledande positioner för såväl stora produktbolag som för mindre startupföretag, men även i rollen som konsult.

Förutom att arbeta med arkitektur och design av mjukvara så trivs även Peter i rollen som beställarstöd vid större upphandlingar, att som extern expert kvalitetsgranska mjukvaruprodukter och utvecklingsorganisationer, samt att genomföra inspirerande utbildningar och föredrag.

Varför Callista?

Callista är ett litet renodlat kunskapsbolag där kundnytta och individuell kompetensutveckling alltid kommer först. Det är en stor förmån få arbeta i spännande kunduppdrag tillsammans med engagerade och skickliga medarbetare.

peter.larsson@callistaenterprise.se

Blogg

O'Reilly Software Architecture Conference 2019 - Spaning

// Peter Larsson

Till att börja med bör det nämnas att detta är första gången som jag besöker en O’Reilly Software Architecture konferens. Tidigare har det främst handlat om ArchConf och Gartner konferenser på samma tema, och man kan lugnt konstatera att denna konferens är väsentligt mjukare i sin framtoning.

Medarbetare