Frukostseminarium: Kompetensbaserad upphandling – ett agilt sätt att hitta rätt IT-leverantör

2018-09-27

Frukostseminarium: Kompetensbaserad upphandling – ett agilt sätt att hitta rätt IT-leverantör

Anmäl dig här

Allt fler organisationer och bolag handlar upp sin IT-utveckling för att lägga den hos en extern part. Själva upphandlingsförfarandet är oerhört viktigt för att kunden till slut ska lyckas hitta fram till rätt IT-leverantör. 

Traditionellt sker upphandlingen via en väl definierad kravspecifikation som leverantören svarar skriftligt på. Kunden fattar sitt beslut baserat på hur träffsäkert leverantören svarat, vilket pris som erbjuds och betygsättning av eventuell demo. Men det är ofta svårt att skriva en heltäckande kravspecifikation och ännu svårare att bedöma leverantörens verkliga kompetens, erfarenhet och samarbetsförmåga.

När Svenska Kraftnät (SVK) skulle handla upp Sveriges nya elmarknadshubb (www.svk.se/hubb) gjorde man annorlunda. Man la till fokus på en annan parameter - bevisad kompetens. 

SVK testade sina leverantörer på ett innovativt och spännande sätt. Efter uppvisat resultat tog man sitt beslut. Men hur gick det till? Hur säkerställde SVK att uppvisad kompetens skulle motsvara det som senare levereras? Vilka för- och nackdelar finns med denna typ av upphandling? Och när passar den bäst? 

Kom på vårt frukostseminarium den 27 september så får du veta mer från två av de tongivande personerna i denna upphandling.

Välkommen!

Praktisk information

Seminariet riktar sig till IT-Chefer, IT-Strateger, beställare, projektledare, inköpare och alla andra som vill få en inblick i ett alternativ sätt att göra en upphandling.

  • Plats: Callista, Drottninggatan 55, Stockholm
  • Tid: 27 september kl. 07:20 - 09:00

Frukost serveras från kl. 07:20, seminariet pågår mellan 08:00 - 09:00. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här


Talare

image.png

Mats Blomkvist, Svenska Kraftnät
IT-projektledare för Elmarknadshubben 

image.png

Alexander Gunnerhell, Callista
Arkitekt och strategisk IT-rådgivare

Presentationer

Callista medarbetare Alexander Gunnerhell

Kompetensbaserad upphandling – ett agilt sätt att hitta rätt IT-leverantör

Alexander Gunnerhell

Allt fler organisationer och bolag handlar upp sin IT-utveckling för att lägga den hos en extern part. Själva upphandlingsförfarandet är oerhört viktigt för att kunden till slut ska lyckas hitta fram till rätt IT-leverantör.

Callista fick utmaningen och nöjet att hjälpa Svenska Kraftnät (SVK) att handla upp Sveriges nya elmarknadshubb. Arbetet följde inte det traditionella upphandlingsförfarandet, utan SVK la störst fokus på leverantörens faktiska kompetens. Detta skedde genom att testa sina leverantörer på ett innovativt och spännande sätt. Efter uppvisat resultat tog man sitt beslut.

Hur gick det till? Hur säkerställde SVK att uppvisad kompetens motsvarar det som senare kommer att levereras? Vilka för- och nackdelar finns med denna typ av upphandling?

Ladda ner presentation