Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Jan Västernäs

Ny bok om Microservices

// Jan Västernäs

Vi är väldigt glada att berätta att Magnus Larsson har skrivit en bok. Den har precis kommit ut och finns att beställa på bland annat Amazon.

Många företag håller på eller vill börja bryta ner sina stora monolitiska system i mindre beståndsdelar för att få en bättre struktur och effektivitet i applikationerna. Microservices har blivit ledordet som beskriver en arkitektur med en mängd olika mindre komponenter som samverkar med varandra för att tillsammans leverera avancerad funktionalitet. Mindre beståndsdelar med tydliga ansvarsområden blir lättare att utveckla och underhålla. Olika delar av applikationen kan också skalas upp för att lättare möta ökad last.

Samtidigt uppstår nya utmaning inom områden som övervakning, spårning och felsökning. Med hjälp av boken “Hands-On Microservices with Spring Boot and Spring Cloud” får du lära dig allt som behövs för att utveckla robusta och skalbara applikationer i en microservicebaserad arkitektur. Du får också veta vilka olika öppen källkodsprodukter som lämpar sig bäst att använda för ändamålet. Det handlar om Spring Boot, Spring Cloud, Docker, Kubernetes, Istio, EFK-stacken, Prometheus och Grafana.

Magnus har under lång tid ägnat stor energi åt att bygga upp kompetens kring microservicearkitektur. Han har hållit många uppskattade föredrag i ämnet både på vår egen konferens Cadec och andra konferenser som Jfokus och Spring I/O. Vi är glada att han valt att dela med sig av sin djupa kunskap och erfarenhet i denna bok. Det ger oss och våra kunder ett bra hjälpmedel för att uppnå goda resultat i vår systemutveckling med microservices. Som Magnus själv uttrycker det:

“Detta är boken jag skulle velat ha när jag började utforska microservices för fem år sedan”

.

Mer info om boken finns hos förlaget.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer