Callista medarbetare Jan Västernäs

Jan Västernäs

Versktällande direktör och systemutvecklare

Jan har lång erfarenhet från konsultbranschen. Han har under många år jobbat i olika organisationer, alltifrån enmanskonsult till stora internationella konsultföretag. Teknikintresset är stort och på senare tid omfattar det bla a utveckling av REST-apier mha Spring Boot.

I VD-rollen jobbar Jan mycket med ekonomi och administration.

Varför Callista?

Jag startade bolaget för att skapa en organisation där kompetensutveckling leder affärsutvecklingen. Målet var också att försöka kombinera fördelar från tidigare verksamheter för att skapa en intressant plats där ledande konsulter kan verka och utvecklas med stort eget ansvar och ändå behålla lagkänslan.

jan.vasternas@callistaenterprise.se

Twitter LinkedIn

Blogg

Kompetensmöte Event Storming

// Jan Västernäs

I går hade vi ett kompetensmöte kring “Event Storming”. Det är en metod för att analysera en domän, framförallt bra lämpad om det finns ett stort inslag av händelsestyrda delar. Mats Ekhammar och Anders Asplund har inspirerats av föredrag på externa konferenser, bland annat “Domain-Driven Design Distilled” - Vaughn Vernon och “Domain-Driven Design and Event-Driven Microservices” - Matt Stine.

Medarbetare