Callista medarbetare Jan Västernäs

Jan Västernäs

Ekonomichef, Styrelseordförande och Arkitekt

Jan har lång erfarenhet från konsultbranschen. Han har under många år jobbat i olika organisationer, alltifrån enmanskonsult till stora internationella konsultföretag. Teknikintresset är stort och på senare tid omfattar det bla a utveckling av REST-apier mha Spring Boot.

Jan är ansvarig för ekonomi och administration samt är styrelseordförande i Callista.

Varför Callista?

Jag startade bolaget för att skapa en organisation där kompetensutveckling leder affärsutvecklingen. Målet var också att försöka kombinera fördelar från tidigare verksamheter för att skapa en intressant plats där ledande konsulter kan verka och utvecklas med stort eget ansvar och ändå behålla lagkänslan.

jan.vasternas@callistaenterprise.se

Twitter LinkedIn

Blogg

Jesper Holmberg sammanfattar ett år med Kotlin

// Jan Västernäs

Jesper - nu har ni jobbat med Kotlin i ett år i ett skarpt projekt?
Ja, det stämmer. Det är en Spring Boot-applikation där vi skrivit all kod i backend i Kotlin. Men nästan alla andra komponenter som vi tar in är skrivna i Java. Så en intressant fråga var hur samspelet mellan dessa skulle fungera. Vi har valt bort att använda vissa Kotlin-verktyg.

Medarbetare